הרצאות

חינוך ומדרש

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
ב', 16/05/2005 - 12:40

דר' הווארד דיטשר

דר' הווארד דיטשר

הרצאה מיועדת לתוכנית למחנכים בכירים

קישור "חינוך ומדרש"