תואר שני בחינוך יהודי (MA)

כנית לימודים שיכול להיות מרוכזת במשך שנה קלנדרית אחת המיועדת למורים ואנשי חינוך במסגרות הפורמאליות והלא-פורמאליות, המתעניינים במדעי החברה, בהגות חינוכית, במדעי היהדות ובשאלות של תרבות וזהות, בתכניות לימודים והוראה.

לחץ/י כאן להורדת הפלייר ב-PDF

תואר שני בחינוך יהודי

תואר שני (M.A) בחוג לחינוך במגמה לחינוך יהודי -  תשע"ו

תכנית לימודים שיכול להיות מרוכזת במשך שנה קלנדרית אחת המיועדת למורים ואנשי חינוך במסגרות הפורמאליות והלא-פורמאליות, המתעניינים במדעי החברה, בהגות חינוכית, במדעי היהדות ובשאלות של תרבות וזהות, בתכניות לימודים והוראה.

 

הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים להיכרות במחקר בחינוך היהודי לגווניו ולבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.

לימודי המגמה פותחים בפני התלמידים אפשרויות תעסוקה בתחומים שונים של החינוך היהודי וגם להמשיך לעסוק בחקר החינוך היהודי.  בוגרי המגמה משולבים בתפקידים מרכזיים במערכות החינוך השונות בארץ ובתפוצות כמפתחי תכניות לימודים, מנהלי לימודי יהדות, שליחים וראשי פרויקטים ניסויים בבתי-ספר.  בפני התלמידים המצטיינים פתוחה גם האפשרות להמשיך לתואר שלישי במסגרת המרכז.

 

תכנית הלימודים היא אישית, המשלבת חובות המגמה עם לימודים לפי הצרכים ותחומי העניין של התלמיד.   כאשר תכנית הלימודים האישית מצדיקה זאת, ניתן לשלב קורסים מהחוג לחינוך, מהמכון ליהדות זמננו, מהמכון למדעי היהדות בפקולטה למדעי הרוח ומחוגים אחרים באוניברסיטה.

 

להלן התחומים שבהם מתמקדת תכנית הלימודים:

 1. מדעי החברה, זהות יהודית, החינוך הלא פורמאלי
 2. מחשבת החינוך היהודי
 3. היסטוריה ויהדות זמננו
 4. תכניות לימודים והוראה של תכנים יהודיים
 5. מינהל ויזמות

בנוסף לתכנית הפורמאלית, מוזמנים הסטודנטים להשתלב בחיי המרכז לחינוך יהודי על ידי השתתפות בסמינרים, פורומים וכנסים ו יצירת קשרים אישיים עם אנשי סגל המרכז.

 

תנאי הקבלה

ללימודי מוסמך תלמידים אשר סיימו את לימודיהם לתואר ראשון והשיגו ציון משוקלל של 80 לפחות.

ובעלי פטור קביל באנגלית.

 

השלמות:

חובות לימודי ההשלמה נמסרים לכל סטודנט עם קבלתו ללימודים. תלמידים שאינם בוגרי החוג לחינוך או חוגים במדעי היהדות יחויבו בלימודי השלמה על-מנת להבטיח השתלבות מוצלחת ופורייה בלימודי המגמה. קורסי ההשלמה אינם חלק ממכסת הלימודים לתואר מ.א. וחובה לסיימם עד תום שנת הלימודים הראשונה.

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר השני במגמה לחינוך יהודי הוא לבחירת התלמיד.  תכנית הלימודים בנויה כך שתלמיד יוכל לבחור את היקף לימודיו לשנה או שנתיים ע"י בחירת יום או יומיים מרוכזים.

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:  מסלול ב' (לא מחקרי) מסלול א' (מחקרי)

המעבר למסלול מחקרי מותנה  בקריטריונים הבאים:

ממוצע ציונים 85 ומעלה מתוך 20 נ"ז לתואר; וכתיבת עבודה סמינריונית בציון 85 ומעלה.

על התלמיד למלא טופס בקשה למעבר מסלול ולתכנן את שנת לימודיו בהתאם.

מסלול ב' (לא מחקרי):

היקף הלימודים במסלול זה הוא 20 ש"ש (40 נ"ז).  על התלמידים לתכנן את מהלך לימודיהם כך שיוכלו לסיימם  תוך שנתיים.

דרישות ומטלות:

 1. 8 נ"ז (4 ש"ש) קורסי חובה במגמה.
 2. 4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר במגמה.
 3. 28 נ"ז (14 ש"ש) קורסי בחירה. ניתן ללמוד עד 4 נ"ז מחוץ למגמה באישור ראש המגמה.
 4. ציון עבור כל קורס, שייקבע עפ"י דרישות הקורס. (ציון עובר בקורס הינו מ-60 ).
 5. מומלץ לסיים את קורסי החובה בשנה הראשונה ללימודים.
 6. כתיבת 2 עבודות סמינריוניות, לפחות אחת מהן בתוך המגמה.  עבודת סמינריונית הינה עבודה נוספת ורחבת היקף ובנוסף לעבודת סיום קורס שעל התלמיד להגיש עם תום הקורס.
 7. עם השלמת כל החובות לתואר תתקיים בחינת גמר.

כל סטודנט שעומד להיבחן במועד הקרוב ולסגור את התואר, מתבקש לעבור על רשימת הקורסים במחשב, לבדוק שהכל מוכן לשקלול הסופי ולוודא שרשם את מספר המבחן (74444) בטופס הלימודים.  רק סטודנטים שסיימו את כל חובותיהם לתואר מ.א  והגישו את כל העבודות רשאים להיבחן.

 

מטרת המבחן היא להעריך את יכולתו של הסטודנט להתמודד באופן עצמאי עם סוגיה הקשורה לחינוך היהודי באחד מארבעת התחומים האלה:

 1. מדעי החברה וזהות יהודית
 2. היסטוריה ויהדות זמננו
 3. תכניות לימודים, הכשרת מורים והוראת תכנים יהודיים
 4. מחשבת החינוך היהודי

 

הסטודנט יופנה תוך כמה ימים, על-ידי ראש המגמה והמזכירה לענייני הוראה ותלמידים, לאחד מאנשי הסגל שאחראי על התחום הנבחר ("הבוחן הראשי") לשם מיקוד הנושא של העבודה. יחד אתו ינסח הסטודנט שאלה או סוגיה לדיון, יאתר ספרות רלוונטית ויכין עבודה המסכמת באופן מסודר את הטיעונים העיקריים היוצאים מהספרות שהם רלבנטיים לנושא ולהתמודד באופן ביקורתי ואינטגרטיבי עם הסוגיה או השאלה.

עליו לזהות 10 פריטים ביבליוגרפים (חשוב שפריטים אלו יכילו גם ספרות שאינה קשורה רק לחינוך היהודי). יש להבהיר שהעבודה שהוא מתבקש לבצע הינה עבודה אינטגרטיבית של הספרות אותה בחר.  חשוב שבעבודתו יציג את הטיעונים המרכזיים המועלים בפריטים הביבליוגרפים שנבחרו וכן תגובה ביקורתית של התלמיד עליהם.

 

העבודה בכתב תהיה בהיקף של כ-10 עמודים (+ רשימה ביבליוגרפית של 10 פריטים). על הסטודנט להגיש את העבודה למזכירות בשלושה עותקים.  מספר ימים לאחר מסירת העבודה,  ישתתף במבחן בעל-פה בהתבסס על המסמך ובנוכחות שני בוחנים.

 

 • חשוב לנו להדגיש  שהבוחן הראשי אמור להיות מעורב רק בניסוח השאלה או הסוגיה. כאמור, מטרת המבחן היא להעריך את היכולת של התלמיד/ה להתמודד באופן עצמאי עם סוגיה הקשורה לחינוך היהודי ולספרות שבחר .

 

מסלול א': (מחקרי)

 

היקף הלימודים במסלול זה הוא 16 ש"ש (32 נ"ז). מומלץ לתלמידים לתכנן את מהלך לימודיהם כך שיוכלו לסיימם  עד שנתיים.

דרישות ומטלות:

 

 1. 8 נ"ז (4 ש"ש) קורסי חובה במגמה.
 2. 4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר (מתודולוגיה).  
 3.  קורס מתקדם בשיטות מחקר  לפי דרישת מנחה
 4. 20 נ"ז (10ש"ש) קורסי בחירה. ניתן ללמוד עד 4 נ"ז מחוץ למגמה,  באישור ראש המגמה.
 5. ציון עבור כל קורס, שייקבע עפ"י דרישות הקורס (ציון עובר בקורס הוא מ- 60 ).
 6. כתיבת עבודה סמינריונית במגמה .  עבודת סמינריונית הינה עבודה נוספת ורחבת היקף ובנוסף לעבודת סיום קורס שעל התלמיד להגיש עם תום הקורס.
 7. עבודת גמר (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי): על העבודה המחקרית להכיל מרכיב תיאורטי ומרכיב מחקרי.  המחקר יכול להתבצע בכל אחת מהפרדיגמות המחקריות המקובלות - עיונית, כמותית, או איכותנית (או שילוב ).  מתכונת אידיאלית לעבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי היא מתכונת של מאמר המותקן לפרסום בכתב-עת אקדמי.

נושא העבודה המחקרית ייקבע בהתייעצות בין התלמיד/ה והמנחה. ההצעה תובא לאישורו של ראש המגמה לפני תחילת ביצוע המחקר.

העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 40 - 80 עמודים (ברווח כפול).  תרשימים, תמונות, לוחות ונספחים טקסטואליים, הנדרשים בנושאים מסוימים, לא יובאו במניין עמודים זה. חריגות אפשריות יהיו באישורם של המנחה האישי וראש המגמה.

העבודה תיקרא ע"י המנחה וע"י קורא נוסף, שייקבע ע"י הוועדה ללימודים מתקדמים. הוועדה תקבע את הקורא השני רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמדריך המאשר את הגשת העבודה לשיפוט.

 

העבודה תיכתב בעברית. תלמידים המבקשים לכתוב את העבודה בשפה שאינה עברית יפנו לקבל את הסכמת המנחה.

לפני הדפסת העבודה ומסירתה יש להקפיד על הפרטים הבאים:

 • דף שער בעברית ובאנגלית

האוניברסיטה העברית בירושלים

המגמה לחינוך יהודי

עבודה שוות ערך לתזה

נושא העבודה

מגישה

מס' סטודנט

מנחה:

מוגש בחודש,שנה

 • תקציר בעברית ובאנגלית כדף נפרד מהעבודה.

העבודה תימסר מודפסת בארבעה עותקים קובץ דיגיטלי על דיסקט/ ובמייל בגירסת   Doc, Pdf .

לאחר אישור העבודה יימסרו שניים מעותקים אלו לספרייה הלאומית ולספרייה המרכזית בהר-הצופים. אין לפרסם את העבודה המחקרית או חלקים ממנה, אלא  בהסכמת המנחה וזאת רק לאחר אישורה הסופי של העבודה ותוך ציון כי זוהי עבודה שהוגשה למילוי חלקי של החובות לקבלת התואר מוסמך.

 

בחינת גמר:  לא תחול על נרשמים חדשים משנה"ל תשע"ה. 

עם השלמת כל החובות לתואר, תתקיים בחינת גמר.

כל סטודנט העומד להיבחן במועד הקרוב ולסגור את התואר, מתבקש לעבור על רשימת הקורסים במחשב, לבדוק שהכל מוכן לשקלול הסופי ולוודא שרשם את מספר המבחן ועבודת הגמר (74444 + 74449) בטופס הלימודים.  רק סטודנטים שסיימו את כל חובותיהם לתואר מ.א.  והגישו את כל העבודות (כולל עבודת הגמר) רשאים להיבחן.

 

על התלמיד לבחור בהתייעצות עם המנחה, 4 פריטי קריאה מרכזיים ו/או מעניינים במיוחד מתוך הרשימה הביבליוגרפית של עבודת הגמר העוסקים בסוגיה שלא מוצתה בגוף עבודת הגמר.

על התלמיד לכתוב עבודה המציגה את הטיעונים העיקריים בפריטים הביבליוגרפים שנבחרו ותגובה וביקורת של התלמיד עליהם.  המסמך לא יעלה על 10 עמודים.

מספר ימים לאחר מסירת המסמך,  ישתתף התלמיד במבחן בעל-פה בנוכחות שני בוחנים.

 

כל סטודנט אחראי לבניית תכנית לימודים העונה על כל דרישות הפקולטה למדעי הרוח, החוג לחינוך והמגמה לחינוך יהודי, בהתאם לשנה שבה התחיל את לימודיו.

 

פרטים נוספים בשנתון הפקולטה למדעי הרוח. 

 

חישוב הציון הסופי

הציון הסופי בלימודי התואר השני הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים, על פי מסלול הלימודים:

מסלול א'

המשקל

35%     ממוצע משוקלל (עפ"י נ"ז) של ציוני הקורסים

15%     עבודה סמינריונית

35%     עבודת הגמר

15%     בחינת הגמר

100%  סה"כ

מסלול ב'

המשקל

45%     ממוצע משוקלל (עפ"י נ"ז) של ציוני הקורסים

40%     שתי עבודות סמינריוניות

15%     בחינת הגמר 

100%  סה"כ