הנהלת המרכז

הנהלת מרכז מלטון

מנהל מרכז מלטון

פרופ' יונתן כהן

יונתן כהן

פרופ' יונתן כהן מחזיק בקתדרה ע"ש בלה וישראל אונטרברג לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא שמש בעבר כראש החוג לחינוך וראש בית הספר לחינוך, וכעת הוא מכהן כמנהל מרכז מלטון  לחינוך יהודי. כמו כן, הוא חבר סגל בכיר במכון מנדל למנהיגות. פרופ' כהן הוא מחברו של הספר תבונה ותמורה, מחקר מקיף העוסק בגישות  שיטתיות שונות  לכתיבת ההיסטוריה של הפילוסופיה היהודית. הוא גם העורך של שלשה כרכים בסדרה עיונים בחינוך היהודי ושל מספר מהדורות של כתב העת הגות בחינוך היהודי. מאמריו הרבים עוסקים בקשר שבין המחשבה היהודית בעת החדשה לבין סוגיות שעל סדר יומה של מחשבת החינוך.

 

יו"ר הועדה האקדמית

פרופ' ברוך שוורץ

ברוך שוורץ

פרופסור למקרא. תחומי מחקר: פולחן וחוק, ספרות ותיאולוגיה של הכהנים, מקורות המקרא ועריכתה, ספרות נבואית, פרשנות מקרא בימי הביניים.

ראש מגמה

פרופ' גבי הורנצ'יק

גבי הורמצ'יק

פרופ' גבריאל הורנצ'יק הוא איש סגל ביה"ס לחינוך והמרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא גם מלמד בתוכנית לחקר סכסוכים, ניהולם, ויישובם של האוניברסיטה העברית. שוויץ תחומי ההוראה והמחקר שלו כוללים: היבטים פסיכולוגים של זהות תרבותית ואתנית, המשגה ומדידה רב-ממדית של זהות יהודית, מעברי זהות, חינוך והגירה, זהות והסתגלות של מהגרים. חלק מהפרוייקטים המחקריים הנוכחיים: מסוגלות רב-תרבותית של מורים;  נשירה גלויה וסמויה בקרב מהגרים (מחקר בינלאומי השוואתי); אוריינטציות מוסדיות כלפי שונות תרבותית; הקשר הקליטה הבית-ספרי והסתגלות של תלמידים מהגרים; הסתכלות הקשרית על דו-תרבותיות וריבוי תרבויות; המשגה רב-ממדית של דתיות ורוחניות. גבריאל הורנצ'יק הוא הוא אחד העורכים של כתב העת International Journal of Intercultural Relations  ונציג אזורי בוועדה המנהלת של ה-International Association of Cross-Cultural Psychology.

 

מנהלת אקזקיוטיבית

גב' כרמלה חרירי

כרמלה חרירי