סטודנטים

הרשמה וקבלה

סדרי הרשמה:

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.
ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.
לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

מלגות

מלגות בסכום של 5,000 -10,000 ₪ לסטודנטים מצטיינים חדשים לתואר שני בחינוך יהודי לשנה"ל תשע"ה

קרא/י עוד

חוקים אקדמיים

קרא/י את התקנון באתר האוניברסיטה

רשימת הקורסים

למערכת שעות תשע"ו לחצו כאן

הרשמה לקורסים

להרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה לחצו כאן.

לוח זמנים אקדמי / שנתון

לשנתון תשע"ו באתר האוניברסיטה לחצו כאן.

ספריה

לאתר הספריה לחינוך ולעבודה סוציאלית לחצו כאן.

מידע אישי לסטודנט

לאתר האוניברסיטה לחצו כאן.

כלים שימושיים

רשימת כלים דיגיטליים שימושיים לסטודנטים.