בוגרים תואר שלישי

2009
ריצ'ארד לואיס. 2009. “'ולפני כבוד ענווה' – עיון באידיאל הענווה כיסוד בשפתם המוסרית של חז"ל.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
רות וולפיש. 2009. “הוראת סיפור הנס המקראי בחינוך הממלכתי-דתי בישראל.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
2008
יעקב מעוז. 2008. “אנוהו – יפי האל ואהבתו במחשבת חז"ל.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
קטרינה רשקה. 2008. “סיפורי זהות: מבוגרים יהודים צעירים בפולין בימינו.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
2006
רוחמה וייס-גולדמן. 2006. “המזון והסעודה ככלים לבדיקת המעמד.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
מיכל מושקט-ברקן. 2006. “מפגשים אידיאולוגיים: חקר מקרים של הנחיית מורים במקצועות היהדות.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
2005
ברוריה סמט. 2005. “עמדה דתית חינוכית לקראת חינוך בחיי המשפחה.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.