בוגרים תואר שלישי

2009
לואיס ריצ'ארד. 'ולפני כבוד ענווה' – עיון באידיאל הענווה כיסוד בשפתם המוסרית של חז"ל. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2009.
ורשבסקי קארי. ושבו בנים לגבולותיהם – מחקר אנתרופולוגי חברתי על זהות יהודית-משיחית בת זמננו בישראל. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2009.
וולפיש רות. הוראת סיפור הנס המקראי בחינוך הממלכתי-דתי בישראל. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2009.
2008
מעוז יעקב. אנוהו – יפי האל ואהבתו במחשבת חז"ל. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
רשקה קטרינה. סיפורי זהות: מבוגרים יהודים צעירים בפולין בימינו. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
2006
וייס-גולדמן רוחמה. המזון והסעודה ככלים לבדיקת המעמד. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2006.
מושקט-ברקן מיכל. מפגשים אידיאולוגיים: חקר מקרים של הנחיית מורים במקצועות היהדות. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2006.
2005
סמט ברוריה. עמדה דתית חינוכית לקראת חינוך בחיי המשפחה. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.