פירסומים

צריך עיון.מסורת ומודרנה בחינוך היהודי בזמננו
רוזנק מיכאל. צריך עיון.מסורת ומודרנה בחינוך היהודי בזמננו. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מגנס, האוניברסיטה העברית; 2003. לקנייהAbstract

החינוך הוא תחום של פעילות בלתי פוסקת ואין הוא פוסח על שום אדם, מקום או זמן. בכל חברה אנושית מצויים מחנכים המבקשים להכניס את הצעירים אל תרבותם: להקנות להם את דרכי החשיבה המאפיינות את חברתם ולהכשירם במיומנויות המאפשרות פעילות יעילה ומספקת. אך בעולם משתנה אין הכנסת צעירים אל תרבותם דבר פשוט. מהי בדיוק תרבות ומי קובע זאת? ובאיזו זכות מקנים אותה? האם המסורת עדיין מספקת תשובות לשאלות כאלה, או שמא אמתות דאשתקד אינן יותר מפריטים בהיסטוריה של רוח האדם, הנתונה בתנועה ובתמורה אין-סופיות?

החינוך חשוב מכדי שייעשה בלא מחשבה המבהירה מושגים והבוחנת דרכים להגשמת אידאלים אישיים וחברתיים. והדברים ייאמרו על החינוך היהודי במיוחד, כי בתחומו התהיות עולות בהתמדה ובחדות: האם אבד הכלח על המסורת החינוכית היהודית, או היא ממשיכה לספק כלים ליצירת בני אדם החיים לאור אמתות נצחיות? ושמא סר חנה של מסורת זו? הן במדינת ישראל הן מחוצה לה נשאלות שאלות אלה מתוך תחושת דחיפות; בנפשנו הן. החינוך במובנו הכללי לא ייגמר לעולם, אך אין כל ביטחון שהחינוך היהודי ימשיך להתקיים באופן משמעותי בקרב ציבורים החיים בתוככי המודרנה.

ספר זה בוחן עקרונות בחינוך היהודי ומציע דרכים לחשוב על הבעיות המאיימות עליו. אמונת היסוד של המחבר היא שבחינוך, כבתחומים מעשיים אחרים, אין המעשה יכול להתקיים לאורך זמן בהיעדר תאוריה טובה.

מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום
שקדי אשר. מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום. תל אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב; 2003. לקנייהAbstract

ספר זה פורש בפני הקורא באופן רחב, עמוק ושיטתי את תהליך עשיית המחקר האיכותני. הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש הן להיבטים העיוניים והן להיבטים המעשיים של המחקר האיכותני.
לאורך פרקי הספר שזורים כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדו"ח המסכם וכן גישת המחקר האיכותני וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'. כמחצית מפרקי הספר מוקדשים לסוגיית ניתוח הנתונים, בהיותה הסוגייה המורכבת והמאתגרת ביותר בניהול המחקר.
הספר מיעד לחוקרים וסטודנטים, לאלו המעוניינים להכיר את המחקר האיכותני, לעשות את צעדיהם הראשונים במחקר איכותני וכן לבעלי ידע וניסיון בתחום זה.
הספר ערוך באופן המאפשר שימוש בו כספר קורס במחקר איכותני.

The Gaon of Vilna: The Man and his Image
Etkes I. The Gaon of Vilna: The Man and his Image.; 2002. לקנייהAbstract

"A pathbreaking book in Jewish Studies. Etkes is careful to separate the man himself from the mythic role he later came to occupy in the modern Jewish landscape. This emphasis upon 'image,' and not only upon the 'man,' gives the Etkes volume a unique and broad flavor."--David Ellenson, author of Between Tradition and Culture

"Etkes probes the image and reception of the Vilna Gaon in the movements he spawned (Haskalah) and opposed (Hasidism) and provides a sophisticated sense of the dynamism and power of historical images in forging battle lines in the highly fractious world of nineteenth-century Eastern European Jewish culture."--David N. Myers, author of Re-Inventing the Jewish Past