הרצאות

לשון וספרות – ערב לכבוד עבודתו של מיכאל רוזנהק

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
ד', 24/01/2007 - 11:15

מיכאל רוזנק

לשון וספרות – ערב לכבוד עבודתו של פרופ' מיכאל רוזנהק

ד"ר הווארד דיטשר – ברכות ודברי פתיחה

"פונדמנטליזם וחילון: חינוך בין פשרה לפתיחות"

ד"ר אבינועם רוזנהק – מגיש

מוקי צור

פרופ' זאב הרווי

בניית קהילה בתוך בתי ספר נבחרים: האם בתי הספר היהודיים יכולים לעמוד בציפיות?

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
ד', 28/06/2006 - 13:00

אלן גולדרינג
פרופ' אלן גולדרינג (מצגת פתיחה מס' 2)
ועידה בין-לאומית בנושא "מסגרת חדשה לחינוך בבתי הספר היהודיים ברחבי העולם", האוניברסיטה העברית, 27—29 ביוני, 2006
מצגת פתיחה מס' 2
אלן גולדרינג (אוניברסיטת ונדרבילט)
דברי תשובה:

בתי ספר, קהילה ודמוקרטיה

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
ב', 26/06/2006 - 12:50

דבורה מאייר

פרופ' דבורה מאייר

ועידה בין-לאומית בנושא "מסגרת חדשה לחינוך בבתי הספר היהודיים ברחבי העולם: בית הספר בקהילה – קהילה בבית הספר".