כנסים

הכנס הראשון בנושא המטרות והפרקטיקות של הוראת ישראל

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
א', 20/12/2009 - 11:15 עד ג', 22/12/2009 - 11:15

מרכז מלטון לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית ו"מקום – הסוכנות היהודית – ציונית לארץ ישראל, מחויבים לעיון מחודש בשאלות הפילוסופיות והמעשיות הבסיסיות של ישראל, מתוך דאגתם העיקרית לחיים היהודיים בני זמננו. ההתמודדות עם ישראל בחינוך היהודימהווה אתגר המחייב חשיבה חדשה, שיכולה לסייע במענה על שאלות כגון: מה עליי ללמד על ישראל? מדוע ללמד את זה? מהן מטרותיי בלימוד הנושא ישראל?

בקרו באתר הכנס

כנס חינוך יהודי פלורליסטי: מגמות ואתגרים

מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
ב', 27/07/2009 - 11:00 עד ג', 28/07/2009 - 11:00

כנס חינוך יהודי פלורליסטי

החיבור בין חינוך יהודי ופלורליזם נתפס כליבת החינוך היהודי הממלכתי בישראל, ומהווה את אחד האתגרים במרכזיים העומדים בפני החינוך היהודי ברחבי עולם. אולם, הנושא מורכב ורב-ממדי ונראה כי אין די בהירות מושגית בעיסוק העיוני והמעשי בחינוך היהודי הפלורליסטי. לפיכך, דרוש דיון מעמיק ממגוון נקודות מבט חינוכיות, פילוסופיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, תרבותיות, דתיות ובין-דתיות.