תואר שני עם התמחות בחינוך יהודי אזרחי ודמוקרטי

תואר שני עם התמחות בחינוך יהודי אזרחי ופלורליסטי - לא יינתן השנה

תואר שני עם התמחות בחינוך יהודי אזרחי ודמוקרטי