הצטרף לרשימת התפוצה של מלטון

Filter By

כנס חינוך יהודי פלורליסטי: מגמות ואתגרים

תאריך: 
ב', 27/07/2009 - 11:00 עד ג', 28/07/2009 - 11:00

ראה גם: כנסים
מיקום: 
מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

כנס חינוך יהודי פלורליסטי

החיבור בין חינוך יהודי ופלורליזם נתפס כליבת החינוך היהודי הממלכתי בישראל, ומהווה את אחד האתגרים במרכזיים העומדים בפני החינוך היהודי ברחבי עולם. אולם, הנושא מורכב ורב-ממדי ונראה כי אין די בהירות מושגית בעיסוק העיוני והמעשי בחינוך היהודי הפלורליסטי. לפיכך, דרוש דיון מעמיק ממגוון נקודות מבט חינוכיות, פילוסופיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, תרבותיות, דתיות ובין-דתיות.

בשדה החינוך היהודי בארץ ובעולם מתקיימות יוזמות רבות אשר לעתים מקדימות את השיח התיאורטי. בשנים האחרונות הדיון על הפלורליזם הפך משאלה חשובה לסוגיה קיומית בארצות רבות. זאת, על רקע מגמות סותרות של גלובליזציה מחד-גיסא וחיפוש אותנטיות תרבותית מאידך-גיסא. חשוב ביותר ליצור הזדמנות להעמקת הדיאלוג בין השיח התיאורטי לבין השיח היישומי, בתקווה להפריה וללמידה הדדית בין תחומי השיח השונים.

כנסו לאתר הכנס.