המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

האוניברסיטה העברית בירושלים

Tel +972 2 588-2033
Fax +972 2 532-2211
הר הצופים
ירושלים, 91905
noabsol@savion.huji.ac.il

 

 

דילמות ככוח פורה בחינוך יהודי - יום עיון של תכנית רקמה לרגל סוף השנה

דילמות ככוח פורה בחינוך יהודי

ביום רביעי, 24.6.2020 חגגנו שנתיים של לימודים אקדמיים, בניית קהילה ועשיה חינוכית משותפת.

עמיתות ועמיתי רקמה הציגו דילמות יסוד בחינוך יהודי ותיארו דרכי התמודדות בשדות העשייה של כל אחת ואחד מהם.