המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

האוניברסיטה העברית בירושלים

Tel +972 2 588-2033
Fax +972 2 532-2211
הר הצופים
ירושלים, 91905
noabsol@savion.huji.ac.il

 

 

ד"ר מיכאל גיליס ימשיך לנהל ולהוביל את מרכז מלטון לחינוך יהודי גם בשנתיים הבאות (תשפ"א ו-תשפ"ב)

ד"ר מיכאל גיליס

אנו שמחים לבשר כי ד"ר מיכאל גיליס נבחר להמשיך לכהן כמנהל המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים בשנתיים הבאות.