המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

האוניברסיטה העברית בירושלים

Tel +972 2 588-2033
Fax +972 2 532-2211
הר הצופים
ירושלים, 91905
noabsol@savion.huji.ac.il

 

 

ספר חדש בעריכת מנחם הירשמן ודוד סתרן יראה אור בהוצאת מור סיבק

Prof. Hirshman new book

Rabbinic Study Circles, Aspects of Jewish Learning in its Late Antique Context

בעריכת מנחם הירשמן ודוד סתרן, בעזרת אניטה רייזלר, עתיד לראות אור בהוצאת מור סיבק במהלך חודש דצמבר.