פרופ' יונתן כהן

יונתן כהן
מנהל מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
חדר 501
02-588-2089


Philosophy of Education; Hermeneutics and Education; Jewish Thought and Jewish Education; Curriculum Conceptions for Jewish Education.