המסלול להגות יהודית חינוכית

ראש המסלול: פרופ' אבינועם רוזנק

המסלול להגות יהודית חינוכית מיועד למצטייני תואר ראשון בתחומים של מחשבת ישראל ומדעי היהדות השואפים להוביל שינוי בתפיסות של היהדות והחינוך והמעוניינים להעמיק בזיקה בין ההגות היהודית לשאלות עקרוניות ומעשיות של הזהות והחינוך היהודי בימינו.

  • המסלול יכלול לימודים במגמה לחינוך יהודי ובחוגים רלוונטיים במדעי הרוח.
  • מסיימי התכנית יזכו בתואר MA בחינוך במגמה לחינוך יהודי ותעודה של עמיתי מלטון.

 

לפרטים נוספים:

פרופ' אבינועם רוזנק  

חדר 500 | בית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור) פוקס

02-5882064

Avinoam.Rosenak@mail.huji.ac.il

http://pluto.huji.ac.il/~rosnak/

 

 

Recent Documents

Table of Contents

<embed>