סטודנטים פוסט דוק

תרבות הלימוד בתקופת חז"ל לאור הדיאלוגים בספרותם
פוגל שמעון. תרבות הלימוד בתקופת חז"ל לאור הדיאלוגים בספרותם. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. Forthcoming.Abstract

מחקרי עוסק בתולדות תרבות הלימוד החז"לית כפי שהיא משתקפת בספרותם ובהשוואה לחברות הלא-יהודיות שסבבו אותם. עיסוק מרכזי שלי הוא הניסיון לשחזר את "סדרי השיח" של החכמים באמצעות ניתוח של מקורות המתארים דיאלוגים בין מורים ותלמידים.