תרבות הלימוד בתקופת חז"ל לאור הדיאלוגים בספרותם

Citation:

פוגל שמעון. תרבות הלימוד בתקופת חז"ל לאור הדיאלוגים בספרותם. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. Forthcoming.
תרבות הלימוד בתקופת חז"ל לאור הדיאלוגים בספרותם

Thesis Type:

פוסט דוק

תקציר:

מחקרי עוסק בתולדות תרבות הלימוד החז"לית כפי שהיא משתקפת בספרותם ובהשוואה לחברות הלא-יהודיות שסבבו אותם. עיסוק מרכזי שלי הוא הניסיון לשחזר את "סדרי השיח" של החכמים באמצעות ניתוח של מקורות המתארים דיאלוגים בין מורים ותלמידים.