מילגות

מלגות בסכום של 5,000 -10,000 ₪ לסטודנטים מצטיינים חדשים לתואר שני בחינוך יהודי לשנה"ל תשע"ה

המלגות מיועדות לסטודנטים מצטיינים שיעמדו  בתנאי הקבלה של האוניברסיטה העברית ושל המרכז לחינוך יהודי

פרטים נוספים וטפסי בקשה ניתן לקבל אצל הגב' אתי גרשון כהן, המרכז לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר-הצופים, 91905, פקס: 02-532-2211, טלפון: 02-588-1282 דוא"ל: etige@savion.huji.ac.il

וגם באתר האוניברסיטה