בוגרים תואר שני

2008
לויטן-עוז מרגלית. הקשר בין 'רכישת ידע לנקיטת עמדה' במסגרת הנושא 'קדושת ירושלים לשלושת הדתות המונותאיסטיות. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
כוכבי אורית. התפתחותן של תכניות הלימודים בתנ"ך בחינוך הממלכתי:תכנים, השפעות ומשמעויות. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
ליפשיץ-פרי עינת. שיח הטראומה בין בני דור הראשון לשואה לבני הדור השני בתיאטרון הישראלי. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
סלטר ג'יימי. נשים יהודיות ופולחן דתי כפי שהגברים היהודיים (שלהן) מבינים. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
נהרי גליה. עכשיו אני 'בן הזמנים' – הזהות הדתית של רווקות דתיות. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
טס איתמר. ניתוח משנתו החינוכית של עמנואל לוינס ואופן מימושה בקריאות התלמודיות, תוך הישענות על המשנה החינוכית של פאולו פרירה. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
זוהר אליהו. תפיסות הורים את תפקידם בהעברת המסורת היהודית בחברה המסורתית-מזרחית. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2008.
2005
רוזנטל לאה. מקווה המים והמעיין המתגבר – הצגה ספרותית של רבנים אנשי-שם המשקפת פילוסופיה חינוכית. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
פרס סמי. ניסוי בניסויי – ב"למידה אחרת" ודיון בשאלות של מחויבות ואחריות במהלכה -חקר מקרה. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
סיגל עליזה. הוראת תלמוד בבית ספר דתי – מחקר אתנוגרפי. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
שקלובסקי-קרדי וסליסה. הצגת נושא המוות בעיבודים בשפה הרוסית לסיפורי מקרא לילדים. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
קלמנוביץ נחמה. ידע המורה לתנ"ך בבית-הספר יסודי ממ"ד בישראל – חקר מקרים. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
פוגלמן אריאל. מיפוי "ספרות כוונות" לסידור התפילה. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.
חרוסט רונית. דגם של חינוך יהודי פלורליסטי: חקר מקרה קולקטיבי של שלושת בתי-הספר קשת, רעות והתיכון המסורתי. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2005.