בוגרים תואר שני

2011
סכר טובה. לומדי תורתך לשמה? – מבט על המוטיבציות ללימוד מתמשך של יהדות אצל חילוניים. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
לרנר שירלי. מרכיבי הזהות והזדהות האתנית בקרב מהגרים חוזרים: סיפורם של ילדי הישראלים, שגדלו בארה"ב ובחרו לחזור ולחיות בישראל. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
כהן מישל. שלוש פרזנטציות של סיפור יעקב / עשיו, בראשית כה-כז, וכיצד הם משקפים גישות חינוכיות שונות לפשט, לדמויות תנכיות, וללימודי התנ"ך. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
לוין-ארגמן ליאור. שליחות חינוכית, ציונית ארוכה בתפוצות – פרופיל זהותי של השליח, מניעים ליציאה לשליחות וציפיות ממנה. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
פסנטר אבידה. האם רבני התלמוד הבבלי הציבו גבולות לאגדה?. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
הראל-אטיאס ניצה. האם פלורליזם הוא רכיב מרכזי בשיקוליהם של הורים שילדיהם התחנכו בגני 'כל הנשמה' בבואם לבחור גן ילדים בעבור הילד השני ואילך. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
בן-חיים ראובן. לומדים תלמוד "עם תנועות ידיים" – עבודה אתנוגרפית על לימוד ב'חברותא' בבית-מדרש. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.
ברמן מיכל. מודלים של תפילה ומקבילותיה בחינוך המשלב. מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. 2011.