בוגרים תואר שני

2014
רינת צפניה-שוורץ. 2014. “סיפורי העקרות ככלי חינוכי לביטוי קולות מגוונים ביחס לאישה בספרות חז"ל.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
לאה זנד-דרורי. 2014. “תפיסת הילד והילדות כבסיס לשיטתו החינוכית של הראי"ה קוק.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
2013
ישראלה רביד. 2013. “היבטים ביישום הפילוסופיה של מרטין בובר לחינוך בגילהצעירות המוקדמת.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
מיכל טל-אל. 2013. “הוראת הנס בסיפור המקראי: מחקר פעולה בהוראת תנ"ך בחינוך הממלכתי.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
אמיתי מור. 2013. “הוראת תנ"ך באמצעות למידה פעילה.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
2011
אבידה פסנטר. 2011. “האם רבני התלמוד הבבלי הציבו גבולות לאגדה?” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.
מיכל ברמן. 2011. “מודלים של תפילה ומקבילותיה בחינוך המשלב.” מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.