האם משמש טקס בר המצווה (בגיל 13) ברחבת הכותל המערבי כ'טקס מעבר' ליהודי - ישראלי שאינו דתי?