האם פלורליזם הוא רכיב מרכזי בשיקוליהם של הורים שילדיהם התחנכו בגני 'כל הנשמה' בבואם לבחור גן ילדים בעבור הילד השני ואילך