שלוש פרזנטציות של סיפור יעקב / עשיו, בראשית כה-כז, וכיצד הם משקפים גישות חינוכיות שונות לפשט, לדמויות תנכיות, וללימודי התנ"ך.