שליחות חינוכית, ציונית ארוכה בתפוצות – פרופיל זהותי של השליח, מניעים ליציאה לשליחות וציפיות ממנה