גישות להוראת מחשבת ישראל: חקר מקרים של סטודנטים-מורים בתכנית הכשרה למצטיינים