לומדים תלמוד "עם תנועות ידיים" – עבודה אתנוגרפית על לימוד ב'חברותא' בבית-מדרש