הוראת הנס בסיפור המקראי: מחקר פעולה בהוראת תנ"ך בחינוך הממלכתי