גישה אל התנ"ך בהוראתו: חקר מקרים של סטודנטים-מורים בתכנית הכשרה למצטיינים