בחינת גבולות: גילוי זהויות במפגשים בין תרבותיים במהלך תכניות חינוכיות של החוויה הישראלית