השפה העברית בעידן הגלובליזציה - עיונים בחינוך יהודי (כרך י"ב)

Citation:

נבו נאוה, אולשטיין עלית ed. השפה העברית בעידן הגלובליזציה - עיונים בחינוך יהודי (כרך י"ב). (נבו נאוה, אולשטיין עלית). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מגנס, האוניברסיטה העברית; 2007.
השפה העברית בעידן הגלובליזציה - עיונים בחינוך יהודי (כרך י"ב)

תקציר:

הספר "השפה העברית בעידן הגלובליזציה" פונה לחוקרים, למורים העוסקים בהוראת העברית בשדה ולאוהבי השפה ומאפשר עיון מקיף בסוגיות מגוונות ובהיבטים שונים הנוגעים לעברית. המאמרים הנכללים בספר מביאים אל קדמת הבמה דיון בשאלות מחקריות העוסקות בעברית בהקשריה הלשוניים, התרבותיים והחברתיים בישראל ובעולם, כמו גם הצגה וניתוח של תכניות לימודים עדכניות להוראת עברית כלשון נוספת והרהורים באשר למצבה הנוכחי של העברית ולעתידה בישראל ובתפוצות. בספר שלושה שערים. השער הראשון בוחן נושאים אלה: מרחב הקיום של העברית במציאות הנובעת מיחסי ישראל-תפוצות; העברית באוניברסיטאות באירופה ובאמריקה; הדילמה הנוגעת ללשון התפילה; קשיי הקורא המודרני הבא להתמודד עם טקסט יהודי קלסי; השינויים בשפה במישורים הלשוני והחוץ-לשוני; הישגיהם של תלמידים עולים בעברית הלימודית-אקדמית; הביסוס התיאורטי בפיתוח תכניות לימודים בעברית כשפה ראשונה ושנייה; מדיניות לשונית בישראל כחברה רב-לשונית ורב-תרבותית. השער השני מציג תכניות לימודים חדשות ללומדי עברית בגיל הרך, בבית הספר היסודי ובכיתות חטיבת הביניים והחטיבה העליונה בתפוצות, כמו גם במגזר הערבי בישראל. בשער השלישי מובעים הרהורי דאגה באשר לעתידה של העברית בישראל ובתפוצות בעידן הגלובליזציה.

ייחודו של הספר מתבטא בכמה מישורים: שילוב בין תיאוריה למעשה; טיפול בייצוגים שונים של העברית - כשפה ראשונה, כשפה שנייה וכשפת מורשת בפזורה היהודית; התייחסות ללומדי עברית בגילאים שונים; בירור סוגיית העברית במגוון אוכלוסיות שצורכיהן שונים אלה מאלה – דוברי עברית מלידה, עולים, המגזר הערבי וקהילות התפוצה.

Last updated on 05/05/2015