השפעת השליחות החוזרת למחנות הקיץ בצפון אמריקה על זהותו היהודית של היחיד.