השראה רוחנית ובחירה חופשית מתמדת:עיון והמחשה בחזונו החינוכי היהודי-חילוני של מנחם ברינקר.