חשיפת פרדיגמות חדשות של חיקוי מודל: מקרה 'העלייה' סקירה של 'האחרים המשמעותיים' כסוכני חיברות לקבלת ההחלטה האידיאולוגית להגר לישראל

מנחים: פרופ' גבי הורנצ'יק & ד"ר אלכס פומסון
Last updated on 04/29/2015