מדרש קהלת רבה א'-ו'

Citation:

הירשמן מנחם. מדרש קהלת רבה א'-ו'. ירושלים: מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות; 2016 'עמ. 363.
מדרש קהלת רבה א'-ו'

תקציר:

 

מדרש קהלת רבה א'-ו'

מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש

מאת מנחם הירשמן

בסיועו של שאול ברוכי

 

מדרש קהלת רבה הוא מדרש שנערך בארץ ישראל במאה השישית או בראשית המאה השביעית. הוא מכיל את התמודדותם של חז"ל עם אחד הספרים המאתגרים במקרא, והינו אוצר יקר של מחשבת חז"ל על האדם ועל המוות והשמחה. המדרש מופיע כאן לראשונה במהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה עם מבוא ופירוש יחד עם מדרש קהלת זוטא.

Last updated on 01/11/2017