מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום

Citation:

שקדי אשר. מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום. תל אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב; 2003.
מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום

תקציר:

ספר זה פורש בפני הקורא באופן רחב, עמוק ושיטתי את תהליך עשיית המחקר האיכותני. הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש הן להיבטים העיוניים והן להיבטים המעשיים של המחקר האיכותני.
לאורך פרקי הספר שזורים כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדו"ח המסכם וכן גישת המחקר האיכותני וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'. כמחצית מפרקי הספר מוקדשים לסוגיית ניתוח הנתונים, בהיותה הסוגייה המורכבת והמאתגרת ביותר בניהול המחקר.
הספר מיעד לחוקרים וסטודנטים, לאלו המעוניינים להכיר את המחקר האיכותני, לעשות את צעדיהם הראשונים במחקר איכותני וכן לבעלי ידע וניסיון בתחום זה.
הספר ערוך באופן המאפשר שימוש בו כספר קורס במחקר איכותני.

לקנייה

Last updated on 05/06/2015