מסורת אהובה ושנואהזהות יהודית מודרנית וכתיבה ניאו-חסידית בפתח המאה העשרים