מפגשים אידיאולוגיים: חקר מקרים של הנחיית מורים במקצועות היהדות