נשים חוקרות נשים במדעי היהדות: התמודדותן עם מקורות השראה והתנגדות, גיבוש השקפת עולמן וגישתן המחקרית לטקסטים העוסקים במנהיגות נשים במקורות היהודיים

מנחים: פרופ' מנחם הירשמן וד"ר אשר שקדי
Last updated on 04/29/2015