שיתוף פעולה בין בי"ס יהודי בארה"ב למוסדות שונים בקהילה: מחקר השוואתי