תכנית ערכי יהודי: ניסיון בפיתוח תחום לימודי - עיונים בחינוך יהודי(כרך ו')